top of page

CARE, CONNECT, CONTRIBUTE

- et humanitært prosjekt for alle - 

Vi har alle et ansvar for verden rundt oss, og der kanskje det viktigste ansvaret er måten vi lærer opp og veileder de yngste i samfunnet på, da det er de som vil forme fremtiden. 


Sykurs Trøndelag har fra starten av hatt et stort fokus på den nye generasjonen. Vi tilbyr kontinuerlig sykurs og spennende aktiviteter som er ment å oppmuntre de unge til å bruke sin kreativitet og ferdigheter til å skape noe personlig og unikt.


Med tiden har vi samlet en gruppe veldig talentfulle tenåringer som er lidenskapelig opptatt av sying og veldig ivrig etter å hjelpe andre. Dermed kom ideen naturlig; hvorfor ikke bruke denne hobbyen til noe virkelig meningsfullt ved å sy gaver for å hjelpe mennesker? Slik ble dette non-profit prosjektet 3C- Care, Connect, Contribute til virkelighet.

Formålet vil være å gi ungdommene et nytt og givende innblikk for å se verden slik den er. De vil på denne måten bli bevisste på mennesker som lider og iverksette tiltak ved å benytte sine hjerter og hender til å sette et smil på et gråtende ansikt, uansett alder, land og religion.


Care: For å få prosjektet i gang, trengte vi først og fremst unge mennesker med omsorg for andre, og som var villige til å ofre litt av fritiden sin. Heldigvis fant vi dem.


Connect: Deretter har vi fått hjelp fra Røde Kors Stjørdal (Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps). De vet best hva mennesker som lider virkelig trenger i utfordrende livssituasjoner, og de er bindeleddet mellom ofrene og våre unge dyktige syere. Vi planlegger et langvarig og sterkt samarbeid med dem, slik at vi kan hjelpe flest mulig mennesker. 


Contribute: Røde Kors ga oss mange forslag til produkter vi kan sy for å hjelpe andre. Til å begynne med skal vi lage søte små bamser som er ment å trøste og støtte barn som har det vanskelig. 


Vi befinner oss i den tidlige fasen nå, og starter lokalt, men med mål om å vokse og hjelpe mennesker rundt om i verden med våre små hender. Vi leter stadig etter nye medlemmer av teamet vårt. Om du er mellom 14 og 19 år, har litt syerfaring og er ivrig etter å hjelpe andre, ikke nøl med å kontakte oss.


En del av pengene vi tjener gjennom kursene våre brukes til dette humanitære prosjektet, og vi håper flere vil finne det interessant nok til å være en del av det.

bottom of page